Re-integratie trajecten

Er kan bij de gemeente een beroep gedaan worden op de Wet Werk en Bijstand door mensen die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Deze wet is er op gericht uitkerings-gerechtigden waar mogelijk aan betaald werk te helpen. WNK Re-integratie voert voor een aantal Noord-Hollandse gemeenten de wetten en regelingen uit die onder de Wet Werk en Bijstand (WWB) vallen. De regelingen zijn verschillend van duur en inhoud.

Zo is er de regeling Loon Boven Uitkering welke gericht is op een snelle re-integratie op de arbeidsmarkt. De regeling Wet Werk en Bijstand geeft wat meer tijd voor ontwikkeling en begeleiding en via Focus2Move helpen wij mensen re-integreren die op dit moment een te grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben door bijvoorbeeld psychische of lichamelijke belemmeringen. In al deze regelingen ontvangt u van WNK een arbeidsovereenkomst tegen het wettelijk minimum loon. Het kan zijn dat u in eerste instantie intern bij ons aan het werk gaat, maar uiteindelijk proberen wij uitstroom naar een normaal betaalde baan te realiseren.

Andere regelingen waarin wij u kunnen helpen op zoek te gaan naar een baan die bij u past zijn bijvoorbeeld Work First, IRO, Trajecten Op Maat (TOM) en een Jongeren Traject. In deze regelingen wordt de dienstverlening van WNK Bedrijven zoveel mogelijk toegespitst op uw individuele behoeften.

Ons uitgangspunt in alle trajecten en regelingen is u voor te bereiden op een betaalde baan op de reguliere arbeidsmarkt.

 
 

Medewerkers

Werken bij WNK? Bekijk hier alle mogelijkheden!


Zoek je een baan of stageplek?

Vind een medewerker

CAPTCHA Image